Дистрибуција народне кухиње2020-08-27T09:07:00+02:00

Народна кухиња

Социјални програм Локалне самоуправе подразумева бесплатне оброке за најугроженији и најсиромашнији слој становништва. Оброци се припремају у Кухињи Геронтолошког центра а дистрибуирају  Клубу у улици Максима Горког 145. Јеловник сачињава шеф кухиње водећи рачуна о квалитативним и квантитативно одговарајућим намирницама а у складу са материјалним могућностима Локалне самоуправе. Тенденција друштвено економског развоја савремених услова живота указују да ће број корисника Народне кухиње бити у сталном порасту јер је све већи број незапослених, радно неспособних и болесних.

За време новогодишњих празника планирамо да  корисницима Народне кухиње делимо пакете намирница.

Захтеви за дистрибуцију оброка народне кухиње и пакете намирница добијају се и попуњавају у Центру за социјални рад, Геронтолошки центар Панчево само услужно врши кување и дистрибуцију ових оброка.
За остваривање права на ову услугу, обратити се надлежном ЦЗСР Панчево, у улици Филипа Вишњића 16.