KLUBOVI ZA ODRASLA I STARA LICA

Vaninstitucionalni oblici zaštite

Vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite u smislu pomoći u kući, nege u kućnim uslovima, kao i klupskih aktivnosti predstavljaju veoma važan i perspektivan način razvoja socijalne zaštite stare populacije, u oblasti kvaliteta usluga tj. kvaliteta života korisnika.

Aktivnosti i funkcije službe ogledaju se u pružanju pomoći radi zadovoljavanja osnovnih egzistencionalnih i viših oblika potreba korisnika i to kroz pomoć i negu u kući, pomoć u oblasti ishrane, distribucije obroka, narodne kuhinje, pranja i peglanja veša, lečenje korisnika, kao i organizovanje kulturno-zabavnih aktivnosti koje podrazumevaju: predavanja, izložbe, šahovske turnire, izlete, druženje sa članovima sličnih ustanova iz drugih gradova, druženje korisnika.

Sekcije uključuju korisnike prema interesovanjima kroz:

likovnu sekciju
šahovsku sekciju
muzičku sekciju
literarnu sekciju
aktiv žena
sekciju za pikado
dramsku sekciju
folklornu sekciju
sekciju za ručni rad

Trenutno klub broji 500 članova sa tendencijom povećanja.

Usluge se pružaju u okviru 3 objekta:

Klub u Karađorđevoj 20, (gde se ujedno nalazi i Uprava klubova, tel: 013 / 317 156)
Klub u ulici Maksima Gorkog 145, (tel: 013 / 352 692)
Klub u ulici Josifa Marinkovića 25, (tel: 013 / 2511 477)

Potrebe za uslugama otvorenih oblika zaštite su intenzivne i stalne, što je u skladu sa porastom broja starih lica i ukazuje na neophodnost razvoja službe na lokalnom i širem nivou.