Gerontološki centar Pančevo - Kontakt informacije


Dom za stara lica:

Adresa: Vojvođanski bulevar 1, 26000 Pančevo

E-mail adresa: pancevogc.ust@minrzs.gov.rs

E-mail adresa: gc013@mts.rs

Telefoni centrale: 013 / 310-111; 013 / 331-050

Faks: 013 / 301-196; 013 / 2512-946


Klubovi vaninstitucionalne zaštite:

Klub i Uprava klubova u Karađorđevoj 20, tel: 013 / 317-156

Klub u ulici Maksima Gorkog 145, tel: 013 / 352-692

Klub u ulici Josifa Marinkovića 25, tel: 013 / 2511-477