Menadžment

Direktor: Milisav Perunović, dipl. ekon.

Rukovodilac RJ Domski smeštaj: Milentije Maksimović, dipl. spec. ped.

Rukovodilac RJ Klubovi: Dr Ivanka Radu Halabrin