Domski smeštaj

Dom starihU okviru domskog smeštaja pružaju se sledeće usluge:

Smeštaj - usluge smeštaja osiguravaju se korisnicima u skladu sa psihofizickim sposobnostima i zdravstvenim stanjem. Na raspolaganju su komforni dvokrevetni apartmani, trokrevetne sobe i četvorokrevetne bolničke sobe.

Ishrana - poštujući normative u pripremi hrane za osobe starije životne dobi pripremaju se redovni obroci kao i dijetalni obroci za korisnike kojima je lekar propisao poseban režim ishrane, užine za dijabetičare kao i posebnu ishranu u skladu sa verskim opredeljenjima korisnika.

Socijalni rad - socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa potencijalnim korisnicima i njihovim srodnicima i pruža im sve potrebne informacije prilikom priprema i smeštaja u dom. Učestvuje u svim fazama stručnog postupka i pomaže korisniku u procesu adaptacije na novu sredinu. Kroz individualni, grupni i timski rad doprinosi kvalitetu i prihvatanju života u domu. U neposrednoj saradnji sa rodbinom i prijateljima doprinosi da se korisnik ne oseća usamljeno, odbačeno, niti zaboravljeno.

Zabavne aktivnostiRadno okupaciona terapija i kulturno zabavne aktivnosti - radni terapeuti podstiču korisnike da se aktivno uključe u život u domu koristeći individualni i grupni rad putem sekcija i radionica i drugih aktivnosti; radnog, okupacionog, obrazovno-informativnog karaktera i organizuje kulturno zabavne sadržaje kako bi život u domu bio ispunjeniji. U domu postoje dnevni boravci za upotrebu gde se korisnici doma druže, gledaju TV, kao i bogata biblioteka.

Zdravstvena zaštita - se pruža korisnicima na nivou primarne zdravstvene zaštite neposrednim angažovanjem lekara, medicinskih sestara, fizioterapeuta i negovateljica. Stručna medicinska pomoć i podrška dostupna je korisnicima svakodnevno, 24 časova dnevno. Po potrebi poziva se i hitna pomoć kao i lekari konsultanti-specijalisti (ortoped, fizijatar, kardiolog, dermatolog, neuropsihijatar).

Fizikalna terapija - se obavlja u kabinetu i po sobama. Kabinet je opremljen savremenim aparatima kojima se provodi magnetoterapija, laseroterapija, elektroforeza, galvanizacija, ultrazvučna terapija, elektrostimulacija, itd. Kinezi terapija se obavlja u kinezi sali opremljenoj strunjačama, švedskim lestvama, biciklima, medicinskim razbojem i drugim sitnim rekvizitima.

Nega i higijena - uključuju brigu o higijeni prostora, higijeni ličnog rublja i posteljine korisnika, kao i pružanje pomoći prilikom održavanja lične higijene, a po potrebi i pomoć pri uzimanju obroka. U domu postoji i frizerski salon.

Obezbedjenje - Obezbedjenjem prostora i ljudi bavi se tehnička služba.