Ценовник2020-08-27T10:06:20+02:00

На основу Решења о ценама услуга установа социјалне заштите донетог од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 401-00-775/2020-09 од 25.06.2020. године ЦЕНОВНИК НАШИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА – на основу категорије смештаја и у зависности од здравственог и психичког стања, физичке способности степена зависности (корисници се сврставају у три категорије са различитим степеном подршке) је следећи:

А/ Двокреветни апартман – 33м2

/соба са 2 лежаја,чајна кухиња, предсобље са плакарима, купатило и тераса/

*самосталан у обављању свих активности 36.456,75

*полузависан, потребан надзор и помоћ 37.983,60

*потпуно зависан,непокретан корисник 48.312,45

Б/ Трокреветне собе – 33м2

/соба са 3 лежаја,предсобље са плакарима, купатило и тераса/

*самосталан у обављању свих активности 27.005,00

*полузависан, потребан надзор и помоћ 28.136,00

В/ Четворокреветна соба -33м2

/Соба са 4 савремена болничка лежаја са антидекубит душецима и електричним подизачима, предсобље са плакарима, купатило и тераса/

* потпуно зависан,непокретан корисник 35.878,00

У цену смештаја укључене су услуге,смештаја,исхране,социјалног рада,радно-окупационе терапије,здравствене заштите,физикалне терапије,неге и хигијене.