Програми рада2020-08-25T12:00:15+02:00

О СТРУЧНОМ РАДУ СА КОРИСНИЦИМА ДОМСКОГ СМЕШТАЈА

Основни носиоци социјално заштититне функције и стручног социјалног рада су 2 дипломиране социјалне раднице. У оквиру социјално заштитне делатности раде  и две  радне  терапеуткиње. Према потребама корисника одређени су облици заштите и услуга социјалног рада. Непосредно учествовање у организовању живота корисника смештених у дом спровођено је кроз два методолошка поступка:

 • социјални рад са појединцима
 • социјално групни рад

као и коришћењем метода тимског рада, у свим фазама боравка корисника у установи

 • СОЦИЈАЛНИ ГРУПНИ   РАД

Социјални групни рад се спроводи кроз:

 • тематски специфичне групе (секције),
 • групе сусретања
 • и групе за решавање конфликата у односима

а  на  начин који је оргиналан, а чијој су оргиналности током  година допринели и сами корисници.

Без обзира на то резултати су добри, исказују се понашањем корисника у групи а оно је отворено, директно, без страха се износе проблеми и виђење о нечијем проблему, изналазе се заједнички интереси и интересовања.

 • ТИМСКИ РАД

Интердисциплинарни тимски рад као вид методолошког приступа у стручном раду је примењен континуирано и у протеклој години. Радећи у сталном саставу, социјалне раднице, лекар,  главна медицинска сестра и радни терапеути ) стручни тим је покривао планирана поља стручног рада и у њима планиране активности. Сарадња са лекарима консултантима (пре свега са неуропсихијатром) и социјалним радницама упутних центара за социјални рад била је константна током године.

Односи у тиму су добри, евидентна је отвореност и критичност у раду.

 • ОБЛАСТ АКТИВИРАЊА КОРИСНИКА – РАДНА ТЕРАПИЈА

Радни терапеути су заједно са социјалним радницима без обзира на објективне тешкоће, захваљујући постојању великог ентузијазма и жеље да корисницима улепшају и оплемене живот у нашој установи, уз велико залагање и ангажовање постигле лепе резултате.

Радне активности су корисници остварили кроз самостално вођење бриге о хигијени собе, гардеробе, заједничких просторија, као и  кроз помоћ у кухињи и вешерају. Корисници су били  добро мотивисани да све ове активности обављају самостално и добро организовано.

У дому постоје следеће активности : 

·        „ Дружење уторком“ Читалачка секција одржава се сваког уторка
·        „Широки осмех“ Секција доброг расположења- одржава се сваког четвртка
·        Драмска секција Припремање програма за јубилеје и приредбе, нема сталне чланове
·        Секција плетиља Састаје се повремено, ради се по собама индивидуално или групно у просторији за радну терапију
·        Филмска секција Састаје се повремено, пуштају се филмови по избору корисника
·        Шаховска секција Одржава шаховске турнире између корисника  и сарађује са  клубом „Иво Курјачки“
·        Еколошка секција Брине о хигијени, квалитету живљења посебно о уређењу дворишта (парка).
·         Веронаука Одржава се једном месечно, предавање држи свештеник
·        Фискултура Одржава се свакодневно
·        Радно-окупационе активности за дементне особе Раде се по потреби, углавном свакодневно- посете, разговори и дидактички материјал.
·        Циљно диригована терапија Примењује се у зависности од празника: израда божићних, новогодишњих, осмомартовских, ускршњих честитки и предмета
·        Вежбе меморије Три пута недељно у циљу очувања менталног здравља корисника
·        Квиз Такмичење знања, пре свега са корисницима из Дома слепих.
·        Друштвене игре Свакодневне активности
·        Савет станара Решава текуће проблеме које констатују Комисије за исхрану, хигијену,   друш.забавни живот и међуљудске односе

 

Током протекле године у Дому је изведен разноврсан и квалитетан културно-забавни програм. Извођачи програма су били културно-уметничка друштва, музичке групе, школе, претшколске и школске установе, гости из других Геронтолошких центара као и сами корисници који су у оквиру својих секција припремали програм за јубилеје и неке друге пригодбе.

Све ове активности и утисци корисника евидентирани су у свесци за културно-забавне активности.

У дому већ годинама функционише веома лепо уређена и богата библиотека (преко 4000 књига ).  Своје знање наши корисници проверавају дружећи се са корисницима из „ Дома слепих“ већ традиционално организујући квизове.

На  facebook страници веома активно приказујемо сва дешавања у Установи.

У 2019. години организовано је неколико  излета који су били скопчани са манифестацијама у појединим местима: „Сланинијада „ Качарево, „Ускршње јаје“ Матарушка бања, ,,Најлепша новогодишња јелка,, у Зрењанину, „Најлепша новогодишња честитка“ у Младеновцу , Олимпијада III доба у Врњачкој бањи, Конкурс најбољих литералних радова у Руми где смо освојили две 2. награде.  Организоване су и летње  шетње кроз  Народну башту, поред Качаревачког  и Белоцркванског језера, крстарење Тамишом и Јесења шетња кроз Делиблатску пешчару у оквиру манифестације „Дани руја“, Панчевачка манифестација   „Дани Руске салате“ је омиљена међу нашим корисницима. Обишли смо и родну кућу Михајла Пупина у Идвору. Ове године смо по први пут имали вече отворених врата и промовисали како је „Живот леп“ заједно са корисницима и њиховом родбином.

Фолклорна секција је више пута извела сплет народних игара уз помоћ нашег колеге професионалног кореографа- учествовали смо на Манифестацијама у Иванову и Јабуци.

Учетвовали смо поново на Панчевачком карневалу и оставили јак утисак на организаторе и гледаоце под слоганом „ Црвено- боја љубави“. Своје радове излагали смо на Новогодишњем базару у Панчеву, ревија фризура поводом 8. марта већ је добила традиционални карактер.

Под покровитељством  поверенице за родну равноправност г-ђе Бранкице Јанковић и кроз пројекат о међугенерацијској солидарности и сарадњи у нашој Установи организован је скуп на коме су учествовали представници више земаља као и млађи и старији грађани Града Панчева. На завршном скупу презентовани су резултати, а као мото целе манифестације штампана је песма једног нашег корисника.

На основу програма рада за 2019. годину у оквиру радне терапије која је спровођена кроз концепт домског смештаја, а заснована на могућности доживотне активности и учења, спровођени су одговарајући радни ангажмани, а све у циљу активнијег и садржајнијег живота наших корисника.

Усклађивајући га са њиховим биолошким, психолошким и социјалним потребама обухваћена су сва три концепта активне старости – окупациони, функционални и рекреативни концепт.

Свакодневно је радила секција ручних радова на којој је урађено много радова који су изложени у просторијама дома.

За осмомартовске, ускршње и божићне празнике корисници су редом обрадовани симболичним поклоном. У оквиру веронауке омогућено је одређеном броју корисника   причешће у оквиру домске капеле.

ИНДИВИДУАЛНИ  ПЛАН УСЛУГЕ ЗА КОРИСНИКА   

Индивидуални план услуге за корисника се редовно израђује. Они имају мултидисциплинарни приступ у спровођењу мера и активности на адаптацији као и квалитетнијем животу у дому , кроз :

 • активан однос старих
 • креативни став (према ) у предлагању и спровођењу
 • улогу међугенерацијске и генерацијске солидарности
 • искоришћавање и даље развијање преосталих способности у складу са личним жељама и условима у дому

При том констатујемо да је сарадња са Центрима за социјални рад била добра, али би могла бити и боља – посебно када је израда процена корисника, утврђивање потребног степена подршке и плана услуге као индивидуалног плана третмана.

 

УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  :

Здравствено хигијенске услуге у склопу Геронтолошког центра обухватају висок ниво здравствене заштите и медицинске неге, који треба да одрже постојећи квалитет и да се са кадровским и материјалним јачањем установе унапређују ка вишим стандардима. О корисницима у Геронтолошком центру Панчево свакодневно брине 1 доктор опште медицине, 14 медицинких сестара и 20 неговатељица.

У том смислу предузимале су  се следеће мере:

 • Пре смештаја у Геронтолошки центар сваки потенцијални корисник морао је да дође на преглед са медицинском документацијом законски предвиђеном за смештај у установу социјалне заштите, и на основу овакве обраде уз социјалне податке, тимски  се одлучивало о пријему у Дом.

ПРЕВЕНТИВА

 • Према потреби болесници су  свакодневно прегледани
 • Извршена  је  одговарајућа заштита  /вакцинација/
 • Перманентно се врши спровођење мера заштите према Правилнику о мерама за заштиту и ширења заразе унутар здравствених организација у сарадњи са Заводом за јавно здравље

КУРАТИВА

Спроводи се одговарајуће лечење односно терапија , општа и специјална нега .

Евидентира се:

 • број прегледа
 • број интервенција
 • број упућених корисника на специјалистичке прегледе
 • број корисника лечених у стационарним установама
 • број третмана физотерапеута (4000)