Менаџмент2024-04-08T11:16:04+02:00

Менаџмент установе

В.Д. Директора

Дипл. соц. рад. – специјалиста соц. рехабилитације

Тања Лукић

Правник/Секретар  

Дипл. правник Горан Пајић

Руководилац Р.Ј. Клубови за одрасла и стара лица

Др. соц. политике и соц. рада Иванка Раду Халабрин

Руководилац здравствене службе

Др опште мед. Зорица Ристић 

Социјална служба

Дипл. социјални радник Станојка Мартиновић Антић

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Снежана Минић