Пензионерски оброци2020-08-27T08:49:59+02:00

Исхрана

Представља једну од значајних сфера живота старог човека. Јеловник ће бити сачињен од одговарајућих намирница које морају кавалитативно и квантитативно задовољити нутриционистичке параметре. У нашим Клубовима, пензионери свакога дана осим недељом, могу појести куван оброк, по бенефицираним ценама. Јеловник сачињава шеф кухиње и комисија за исхрану, а Кухиња Геронтолошког центра Панчево је задужена за припремање оброка.

Одабир намирница и припрема оброка одговара здравственом стању корисника укључујући потребе везане за њихово животно доба, што значи да су оброци епидемиолошки исправни, уз присуство одговарајућих количина животних намирница (воће, поврће, месо, млечни производи). У своком од наших објеката постоји књига утисака у коју корисници бележе утиске (задовољства-незадовољства) које радници Клуба ( руководиоц или услужна радница  прослеђују одговорним лицима) а све у  циљу  побољшања квалитета оброка.

ЗАХТЕВИ ЗА УСЛУГУ  ИСХРАНЕ  (ПОПУЊАВАЈУ СЕ И ДОБИЈАЈУ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД).  Да бисте остварили право на ове услуге, потребно је да приложите следећу документацију:

  1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  2. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
  3. ТРИ ПОСЛЕДЊА ЧЕКА ОД ПЕНЗИЈЕ ИЛИ ПРОСЕК ПЕНЗИЈЕ ИЗ ПИА
  4. ЗДРАВСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  5. ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ ИЗ КАТАСТРА
  6. ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ-ПОТВРДА И НБЈ (ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК)