Почетна2024-05-17T11:02:56+02:00

Линк за пријаву за COVID-19 вакцинацију

           

од 26.04.2024. године – НОВО !!!

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ УСЛОВА ЗА ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА У ГЕРОНТОЛОШКОМ  ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО !!!

 

Обавештавамо Вас да је Стручни тим Установе на састанку  одржаном дана 24.04.2024. године, донео одлуку да ће се  ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО ОД 26.04.2024. ГОДИНЕ ОДВИЈАТИ У РЕДОВНИМ ТЕРМИНИМА ОД 11 ДО 19 ЧАСОВА.

 

Имајући  у виду  да се епидемиолошки услови за кратко време могу знатно изменити, ови Закључци ће  бити стално разматрани и кориговани.

Хвала Вам на разумевању!

 

        Лекар опште медицине                                                                   ВД  Директора Установе

          Др Зорица Ристић                                                                                    Тања Лукић

           

од 02.02.2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ УСЛОВА ЗА ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА У ГЕРОНТОЛОШКОМ  ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО !!!

 

Обавештавамо Вас да је Стручни тим Установе на састанку  одржаном дана 02.02.2024. године, из разлога повећања броја присутних респираторних инфекција, а у циљу спречавања оболевања већег броја корисника, ПРИВРЕМЕНО, А ПРВЕНТИВНО, ОГРАНИЧИО ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО.

 

 1. Посете су могуће пре подне од 11h до 13h и послеподне од 17h до 19h
 2. Корисницима који се налазе на ПРВОМ спрату Установе, у стационарном блоку, у једном термину у посету може доћи само једна особа.
 3. Корисници са виших спратова могу примити у посету у исто време највише до две особе.
 4. Посетиоци МОРАЈУ ностити маске током свог времена боравка у Установи. Маске су дужни да донесу са собом и ставе их пре уласка.

 

Имајући  у виду  да се епидемиолошки услови за кратко време могу знатно изменити, ови Закључци ће  бити стално разматрани и кориговани.

Хвала Вам на разумевању!

 

С поштовањем,

 

Специјалиста ургентне медицине                                                  ВД  Директора Установе

       Др Биљана Станковић                                                                            Тања Лукић

           

од 14.04.2023. године

ЗАКЉУЧАК СТРУЧНОГ ТИМА од 13.04.2023. године

ЗБОГ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У УСТАНОВИ, А НА ОСНОВУ ПРЕПОРУКЕ МИНИСТАРСТВА (500-00-5/2022-09) ОД 10.12.2022 И ЗАКЉУЧАКА СТРУЧНОГ ТИМА ОД 13.04.2023. ПОНОВО СЕ УСПОСТАВЉАЈУ ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА ОД 14.04.2023. ГОД. КАО И ОДЛАСЦИ У ПОРОДИЦУ СА НОЋЕЊЕМ.

 

Имајући у виду да се епидемиолошка ситуација за кратко може изменити, ови закључци ће бити стално разматрани и кориговани.

Молимо Вас да ради правовременог обавештавања о променама дневно пратите информације са наше ФБ стране и овог сајта.

С поштовањем, ВД Директора Установе, Тања Лукић

           

07.04.2023. године

ЗАКЉУЧАК СТРУЧНОГ ТИМА од 07.04.2023. године

На састанку Стручног тима дана 07.04.2023 године oдлучено је да се због измењене епидемиолошке ситуације поводом епидемије COVID-19, у Геронтолошком Центру Панчево од 08.04.2023. године поступи по препоруци Министарства бр.500-00-5/2022-09 од 10.11.2022 године, и да се ПРИВРЕМЕНО (до даљњег) ОБУСТАВЕ ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ, КАО И ОДЛАСЦИ У ПОРОДИЦУ СА НОЋЕЊЕМ.
Имајући у виду да се епидемиолошка ситуација за кратко може изменити, ови закључци ће бити стално разматрани и кориговани.

Молимо Вас да ради правовременог обавештавања о променама дневно пратите информације са наше ФБ стране и овог сајта.

С поштовањем, ВД Директора Установе, Тања Лукић

           

20.12.2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОЗВОЉЕНИМ ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО !!!

Обавештавамо Вас да ће, у складу са новом Препоруком за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од COVID 19: јесен и зима 2022-2023, бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, донете од стране надлежног Министарства, ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО И ОДЛАЗАК КОРИСНИКА У ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ, СА НОЋЕЊЕМ ПОНОВО БИТИ ДОЗВОЉЕНЕ ОД ДАНАС 20.12.2022. године.

Молимо Вас да ради правовременог обавештавања о променама дневно пратите информације са наше ФБ стране и овог сајта

С поштовањем, ВД Директора Установе, Тања Лукић

           

13.12.2022. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ПОСЕТА КОРИСНИЦИМА
У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО !!!
Обавештавамо Вас да је Стручни тим Установе на састанку одржаном дана 13.12.2022. године, из разлога погоршане епидемиолошке ситуације, а у складу са новом Препоруком за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од COVID 19: јесен и зима 2022-2023, бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, донете од стране надлежног Министарства, и Процедуром Установе донетом на основу те препоруке од 23.11.2022. године, заведеном под бројем 4075/2022, донео Одлуку бр. 4262/2022 по којој се ПРИВРЕМЕНО, ДО 10 ДАНА, ОБУСТАВЉАЈУ ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО И ОДЛАЗАК КОРИСНИКА У ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ, СА НОЋЕЊЕМ.
Дневни изласци корисника одвијаће се и даље у складу са досадашњом процедуром.
Имајући у виду да је епидемија и даље у току и да се епидемиолошка ситуација за кратко време може знатно изменити, ови Закључци ће бити стално разматрани и кориговани.
С поштовањем, ВД Директора Установе, Тања Лукић

           

06.12.2022. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОЗВОЉЕНИМ ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО !!!

Обавештавамо Вас да ће, у складу са новом Препоруком за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од COVID 19: јесен и зима 2022-2023, бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, донете од стране надлежног Министарства, и Процедуром Установе донетом на основу те препоруке од 23.11.2022. године, заведеном под бројем 4075/2022, ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО И ОДЛАЗАК КОРИСНИКА У ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ, СА НОЋЕЊЕМ ПОНОВО БИТИ ДОЗВОЉЕНЕ ОД СУТРА, ДАНА 07.12.2022. године.

Молимо Вас да ради правовременог обавештавања о променама дневно пратите информације са наше ФБ стране и сајта www.gcpancevo.rs

 ВД Директора   Тања Лукић

 

 

 

                                                                                                        

             23.11.2022. године  – НОВА ПРОЦЕДУРА!

На основу   Препоруке Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, Стручни тим Геронтолошког центра Панчево донео је нову ПРОЦЕДУРУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И КОРИСНИКЕ У УСТАНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  ЗА ПРУЖАЊЕ  УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА  И СУЗБИЈАЊА COVID -19 ЈЕСЕН , ЗИМА  2022/2023 ГОДИНЕ

У складу са дужим периодом стабилне епидемиолошке ситуације у Републици Србији а с обзиром да пандемија COVID -19  и даље траје, превентивне мере у даљем тексту омогућиће да се постојећи ризици од оболевања  и ширења COVID -19   у установама социјалне заштите  за смештај корисника сведу на минимум  уз истовремено враћање  уобичајеним активностима.          

Посете у ГЦ Панчево и изласци корисника без ноћења:

 • Посете и одласци су омогућени уколико у установи немамо актуелну епидемију (више од 2 оболела запослена или корисника) унутар 10 дана.
 • Приликом изласка из установе корисници су у обавези да се јаве портиру који је у обавези да евидентира одсуство у посебном деловоднику.
 • Након повратка у установу из дневног изласка није неопходно тестирање на SARS –COV-2 вирус.
 • Посете се реализују свим корисницима, зависним и независним свакодневно. Зависни корисници могу имати посете у својим собама радним данима и викендом у термину од 14:00 до 17:00.  Посета може трајати 30  мин. У посету  једном кориснику могу  доћи највише две   особе.
 • Независни корисници могу излазити свакодневно од 08:00 до 20:00. Посете независним корисницима могу се реализовати свакодневно радним данима и викендом од 15:00 до 18:00 часова.

Изласци корисника и посете сродницима са ноћењем:

 • Корисници који желе да проведу викенд или више дана код сродника у обавези су као и до сада да свој изостанак најаве социјалном раднику, упознају се са елементима заштите од COVID -19, потпишу захтев за одсуство са ноћењем из Установе и добију дозволу за то.  Након повратка из посете која је трајала дуже од 48 сати,  корисници се по процени лекара и стручног тима Установе могу  превентивно  АГ  тестирати.

Коришћење заштитне маске, одржавање дистанце од најмање једног метра:

 • Ношење заштитне маске и одржавање дистанце у циљу спречавања  ширења COVID -19   није обавезно. Препоручује се корисницима да носе заштитне маске и држе дистанцу од најмање 1 метра  од других лица, уколико посећују затворене просторе где борави велики број људи, или користе јавни превоз,а како би смањили ризик од оболевања COVID -19   или неке друге респираторне инфекције  које се чешће јављају у хладнијим месецима.

Превентивне изолације:

 • Превентивне изолације укинуте су за кориснике који одлазе у посете породици. Нови корисници, поред негативног PCR теста, не старијег од 48 сати, у обевези су да у превентивној изолацији у оквиру Установе проведу наредна 3 дана.

         

У Панчеву  23.11.2022.                                                                                                                                        ВД Директора   Тања Лукић

                                                                                                        

                   НОВИ Е-MAIL ЗА КОНТАКТ СА СОЦИЈАЛНОМ СЛУЖБОМ – 03.10.2022.

За потребе најаве посета или излазака наших корисника током викенда или на дуже одсуство, достављање ПЦР тестова нових корисника или оних који се враћају након одсуства, и све остале информације које су Вам потребне а нисте у прилици да позовете телефоном, отворили смо нови e-mail а нашу социјалну службу, путем којег се радним данима можете обратити нашим социјалним радницама.

E-mail za kontakt sa socijalnim radnicаma je: socijalna.sluzba@gcpancevo.rs.

В.Д. Директора, Тања Лукић

 

                                                                                                        

                   ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ – АЖУРИРАНО 01.08.2022.

Одлуком В.Д. Директора и Стручног тима Установе, мењају се услови за посете нашим корисницима, у погледу времена и броја посетилаца:

 1. Посете корисницима су омогућене уколико у Установи нема актуелне епидемије унутар 7 дана;
 2. Посете корисницима могу бити викендом од  14:00 до 17 :00 часова. Посета може трајати  15 минута. Једном кориснику у посету  може  доћи највише  једна  особа;
 3. Зависни корисници могу имати посете у својим собама радним даном у термину од 15 :00 часова до 17:00 часова . Посета може трајати 15 минута. Једном кориснику у посету  може  доћи највише  једна  особа;
 4. Независни корисницим могу имати посету  у холу установе  од 15:00 часова до 17:00 часова. Посета може трајати  15 минута. Једном кориснику у посету  може  доћи највише  две особе;
 5. Независним корисницима у соби у посету може доћи  једна особа  у времену од 15:00 до 17:00 часова и посета траје 15 минута;
 6. Невакцинисани корисници  посете могу имати једном недељно;
 7. У посету корисницима могу доћи само вакцинисане особе уз потврду о вакцинацији , као и невакцинисане особе које имају ПЦР или АГ тест који су у обавези да ураде о сопственом трошку. Уколико су посетиоци у немогућности да сами донесу АГ тест, на улазу у Установу ће им се ради АГ тестирање. ( услови као у тачки 5.Препоруке Министарства број 1804 од 30.04.2022. године;
 8. Посетиоци су у обавези да се адекватно заштите својом ЛЗО опремом.

Имајући  у виду  да је епидемија и даље у току и да се епидемиолошка ситуација за кратко време може знатно изменити, ови услови ће  бити стално разматрани и кориговани.

В.Д. Директора, Тања Лукић

 

                                                                                                        

ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ КОРИСНИКА

 

Поштовани, oбавештавамо Вас да сте у циљу благовремене информисаности, као и великог броја позива на дневном нивоу, у могућности да нам се свакодневно обраћате како би добили све неопходне информације о здравственом статусу Ваших најближих, на више бројева телефона:  путем мобилног телефона 062/88-543-14 у периоду од 11 часова до 12 часова ; на директан број телефона у амбуланти 013/317-035 од 8 часова до 20 часова; или можете ступити у контакт са Вашим сродником путем вибер видео позива на броју  нашег радног терапеута 060/310-11-28 , сваким радним даном од 12 часова до 14 часова. Информације можете добити и писаним  путем на email адресу коју смо отворили за ту намену: gerontoloski.centar.pancevo@gmail.com, а ми ћемо се трудити да Вам одговоримо најбрже могуће, најкасније у року од 24 сата.

В.Д. Директора, Тања Лукић

 

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАСКУ КОРИСНИКА ИЗ УСТАНОВЕ И ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ

Поштовани,

Корисници који желе да проведу викенд или више дана код сродника, у обавези су као и до сада, да свој изостанак најаве социјалном раднику, упознају се са елементима заштите од COVID 19, потпишу захтев за одсуство са ноћењем из Установе и добију дозволу за то. Након повратка из посете  корисници се  тестирају АГ тестом.

В.Д. Директора, Тања Лукић

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПАКЕТИМА ЗА КОРИСНИКЕ НА СМЕШТАЈУ

Обавештавамо Вас да ће се почев од 16.11.2020. године пријем ствари од стране сродника/старатеља за кориснике Установе, уз све унапред дефинисане процедуре које су већ на снази,  вршити сваког понедељка и петка  у периоду од  12:00 до 19:00 часова, предавањем раднику на пријавници, односно посебно истакнутом пункту за поделу пакета за кориснике (осим пакета који се доносе приликом посете, који се потририма могу предати пре извршене посете).

                                                                       ВД  Директора Установе, Тања Лукић

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИКА НА СМЕШТАЈУ

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, и могућношћу вакцинисања против COVID- 19, након спровођења вакцинације корисника домског смештаја, Закључком Кризног штаба креиране су препоруке уз чију примену је могуће реализовати посете корисницима домског смештаја у строго контролисаним условима.

Посете ће се одвијати у одређеним, строго контролисаним условима уз примену свих пандемијских мера прописаних овом Препоруком и Одлуком в.д. директора Установе.

1.      Посете могу да примају само корисници који су примили обе дозе вакцине и то најраније по истеку седмог дана од ревакцинације.

2.      Посете се могу реализовати сваким радним даном од 14:30 до 16:30.

3.      Сваком посетиоцу ће се на уласку у Установу прво измерити температура, и проверити имају ли симптоме COVID- 19. Уколико се утврди да имају, таква лица је ОДМАХ бити замољена да напусте Установу.

4.      Приликом посете могу бити максимално два посетиоца и корисник уз обавезно коришћење заштитне опреме: рукавица и маски, које морају покривати и уста и нос, и морају се користити сво време трајања посете.

5.      Између корисника и посетиоца мора бити размак од 2м а између две групе корисника и њихових посетилаца минимално 4м.

6.      Није дозвољен унос поклона и хране корисницима приликом посете. Пакете за кориснике оставити на пријавници, као и до сада.

7.      Посете се могу поновити најраније након седам дана.

8.      Датум и време посете унапред се заказује путем телефона: 013/334-889 сваког радног дана у периоду од 14 до 15 часова.

Сва додатна објашњења о начину како ће се организовати посете и о примени мера заштите током посета који ће се спроводити у складу са Препоруком Министарства и одлуком Установе донесене на основу Препоруке, могу се добити приликом заказивања.

МОЛИМО ВАС да нам ОБАВЕЗНО јавите уколико сте заказали посету, а Ви или Ваш члан домаћинства у међувремену добијете симптоме који указују на могућност заражавња SARS CoV 2. Реализација посете у овим условима може представљати озбиљан здравствни ризик по здравље Вашег сродника и осталих корисника на смештају.

                                                                        ВД  Директора Установе, Тања Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим Корона вирусом (COVID-19)

Уколико имате повишену температуру, кијавицу, кашљете или отежано дишете,
МОЛИМО ВАС ДА НЕ ДОЛАЗИТЕ ПО ОБРОК, ВЕЋ ДА СЕ ОДМАХ ЈАВИТИ НАДЛЕЖНОМ ЛЕКАРУ ИЛИ
COVID АМБУЛАНТИ, А ЗА ДОСТАВУ ОБРОКА У ОВАКВОЈ СИТУАЦИЈИ НАС КОНТАКТИРАЈТЕ НА ТЕЛЕФОН
013 / 317 – 156

руководилац Клубова
Иванку Раду Халабрин
в.д. директора
Тања Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДБИНУ И ПРИЈАТЕЉЕ НАШИХ КОРИСНИКА!

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим коронавирусом (COVID19) и налогом, односно, свим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Koнтакт телефони установе Геронтолошки центар Панчево на које сваким радним даном можете добити сва неопходна обавештења и информације су следећи:

1. Здравствена служба 013 / 317-035
2. Социјална служба (од 07 до 15h) 013/ 334-889
3. Портирница 062/885-43-36
4. Дежурни мобилниу телефон 060/510-11-18

За све неопходне информације, сарадњу и контакте са корисницима Вам стојимо на распологању, па из тог разлога апелујемо и уједно молимо породице и пријатеље наших корисника, да имају разумевања, а све са циљем да заштитимо наше најстарије кориснике., имајући у виду да су старији најугроженија категорја на коју овај вирус може утицати.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДБИНУ И ПРИЈАТЕЉЕ НАШИХ КОРИСНИКА (ВИДЕО ПОЗИВИ)

Геронтолошки центар Панчево је установа социјалне заштите у јужнобанатском округу, која је због немогућности посета родбине и пријатеља, успоставила и нови вид комуникације са нашим корисницима, који ће омогућити корисницима да одржавају контакте са најмилијима.

До сада није било потребе за овим начином успостављања контакта јер је родбина свакодневно била у могућности да дође у посету.

Овим путем, корисници, као и њихови сродници, лакше ће пребродити ванредно стање које их, уз сав наш труд и залагање ипак, у одређеној мери узнемирује.

У нашем објекту, радни терапеути и социјални радници ће бити у обавези да лично доставе телефон кориснику услуга преко кога ће се остварити и редовни и видео позив са родбином.

Циљ нам је да део нашег Тимског стручног рада буде усмерен на највиши могући степен бриге о корисницима, а свесни смо колико је одржавање односа са родбином и пријатељима најважнија.

Телефон за аудио или видео контакт са корисницима се може остварити

ПУТЕМ VIBER ПОЗИВА, на број 060/310-11-28, свакога радног дана.

пре подне од 9:30 до 10:30 часова,
и суботом 9 дo 11 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ – КЛУБОВИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим коронавирусом (COVID19) и налогом, односно, свим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Контакт телефони Клубова за одрасла и стара лица Геронтолошког центара Панчево на које сваким радним даном од 8h до 16h можете добити сва неопходна обавештења и информације везано за пружање услуге помоћи у кући, као и народне кухиње, су следећи:

1. Клуб у Карађорђевој улици бр.20 013/317-156

2. За сва остала ургентна питања позвати и дежурни телефон 062/885-42-78

Линк за пријаву за COVID-19 вакцинацију

                   ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА УСТАНОВЕ – АЖУРИРАНО 01.08.2022.

Одлуком В.Д. Директора и Стручног тима Установе, мењају се услови за посете нашим корисницима, у погледу времена и броја посетилаца:

 1. Посете корисницима су омогућене уколико у Установи нема актуелне епидемије унутар 7 дана;
 2. Посете корисницима могу бити викендом од  14:00 до 17 :00 часова. Посета може трајати  15 минута. Једном кориснику у посету  може  доћи највише  једна  особа;
 3. Зависни корисници могу имати посете у својим собама радним даном у термину од 15 :00 часова до 17:00 часова . Посета може трајати 15 минута. Једном кориснику у посету  може  доћи највише  једна  особа;
 4. Независни корисницим могу имати посету  у холу установе  од 15:00 часова до 17:00 часова. Посета може трајати  15 минута. Једном кориснику у посету  може  доћи највише  две особе;
 5. Независним корисницима у соби у посету може доћи  једна особа  у времену од 15:00 до 17:00 часова и посета траје 15 минута;
 6. Невакцинисани корисници  посете могу имати једном недељно;
 7. У посету корисницима могу доћи само вакцинисане особе уз потврду о вакцинацији , као и невакцинисане особе које имају ПЦР или АГ тест који су у обавези да ураде о сопственом трошку. Уколико су посетиоци у немогућности да сами донесу АГ тест, на улазу у Установу ће им се ради АГ тестирање. ( услови као у тачки 5.Препоруке Министарства број 1804 од 30.04.2022. године;
 8. Посетиоци су у обавези да се адекватно заштите својом ЛЗО опремом.

Имајући  у виду  да је епидемија и даље у току и да се епидемиолошка ситуација за кратко време може знатно изменити, ови услови ће  бити стално разматрани и кориговани.

В.Д. Директора, Тања Лукић

 

                                                                                                        

ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ КОРИСНИКА

 

Поштовани, oбавештавамо Вас да сте у циљу благовремене информисаности, као и великог броја позива на дневном нивоу, у могућности да нам се свакодневно обраћате како би добили све неопходне информације о здравственом статусу Ваших најближих, на више бројева телефона:  путем мобилног телефона 062/88-543-14 у периоду од 11 часова до 12 часова ; на директан број телефона у амбуланти 013/317-035 од 8 часова до 20 часова; или можете ступити у контакт са Вашим сродником путем вибер видео позива на броју  нашег радног терапеута 060/310-11-28 , сваким радним даном од 12 часова до 14 часова. Информације можете добити и писаним  путем на email адресу коју смо отворили за ту намену: gerontoloski.centar.pancevo@gmail.com, а ми ћемо се трудити да Вам одговоримо најбрже могуће, најкасније у року од 24 сата.

В.Д. Директора, Тања Лукић

 

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАСКУ КОРИСНИКА ИЗ УСТАНОВЕ И ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ

Поштовани,

Корисници који желе да проведу викенд или више дана код сродника, у обавези су као и до сада, да свој изостанак најаве социјалном раднику, упознају се са елементима заштите од COVID 19, потпишу захтев за одсуство са ноћењем из Установе и добију дозволу за то. Након повратка из посете  корисници се  тестирају АГ тестом.

В.Д. Директора, Тања Лукић

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПАКЕТИМА ЗА КОРИСНИКЕ НА СМЕШТАЈУ

Обавештавамо Вас да ће се почев од 16.11.2020. године пријем ствари од стране сродника/старатеља за кориснике Установе, уз све унапред дефинисане процедуре које су већ на снази,  вршити сваког понедељка и петка  у периоду од  12:00 до 19:00 часова, предавањем раднику на пријавници, односно посебно истакнутом пункту за поделу пакета за кориснике (осим пакета који се доносе приликом посете, који се потририма могу предати пре извршене посете).

                                                                       ВД  Директора Установе, Тања Лукић

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИКА НА СМЕШТАЈУ

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, и могућношћу вакцинисања против COVID- 19, након спровођења вакцинације корисника домског смештаја, Закључком Кризног штаба креиране су препоруке уз чију примену је могуће реализовати посете корисницима домског смештаја у строго контролисаним условима.

Посете ће се одвијати у одређеним, строго контролисаним условима уз примену свих пандемијских мера прописаних овом Препоруком и Одлуком в.д. директора Установе.

1.      Посете могу да примају само корисници који су примили обе дозе вакцине и то најраније по истеку седмог дана од ревакцинације.

2.      Посете се могу реализовати сваким радним даном од 14:30 до 16:30.

3.      Сваком посетиоцу ће се на уласку у Установу прво измерити температура, и проверити имају ли симптоме COVID- 19. Уколико се утврди да имају, таква лица је ОДМАХ бити замољена да напусте Установу.

4.      Приликом посете могу бити максимално два посетиоца и корисник уз обавезно коришћење заштитне опреме: рукавица и маски, које морају покривати и уста и нос, и морају се користити сво време трајања посете.

5.      Између корисника и посетиоца мора бити размак од 2м а између две групе корисника и њихових посетилаца минимално 4м.

6.      Није дозвољен унос поклона и хране корисницима приликом посете. Пакете за кориснике оставити на пријавници, као и до сада.

7.      Посете се могу поновити најраније након седам дана.

8.      Датум и време посете унапред се заказује путем телефона: 013/334-889 сваког радног дана у периоду од 14 до 15 часова.

Сва додатна објашњења о начину како ће се организовати посете и о примени мера заштите током посета који ће се спроводити у складу са Препоруком Министарства и одлуком Установе донесене на основу Препоруке, могу се добити приликом заказивања.

МОЛИМО ВАС да нам ОБАВЕЗНО јавите уколико сте заказали посету, а Ви или Ваш члан домаћинства у међувремену добијете симптоме који указују на могућност заражавња SARS CoV 2. Реализација посете у овим условима може представљати озбиљан здравствни ризик по здравље Вашег сродника и осталих корисника на смештају.

                                                                        ВД  Директора Установе, Тања Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим Корона вирусом (COVID-19)

Уколико имате повишену температуру, кијавицу, кашљете или отежано дишете,
МОЛИМО ВАС ДА НЕ ДОЛАЗИТЕ ПО ОБРОК, ВЕЋ ДА СЕ ОДМАХ ЈАВИТИ НАДЛЕЖНОМ ЛЕКАРУ ИЛИ
COVID АМБУЛАНТИ, А ЗА ДОСТАВУ ОБРОКА У ОВАКВОЈ СИТУАЦИЈИ НАС КОНТАКТИРАЈТЕ НА ТЕЛЕФОН
013 / 317 – 156

руководилац Клубова
Иванку Раду Халабрин
в.д. директора
Тања Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДБИНУ И ПРИЈАТЕЉЕ НАШИХ КОРИСНИКА!

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим коронавирусом (COVID19) и налогом, односно, свим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Koнтакт телефони установе Геронтолошки центар Панчево на које сваким радним даном можете добити сва неопходна обавештења и информације су следећи:

1. Здравствена служба 013 / 317-035
2. Социјална служба (од 07 до 15h) 013/ 334-889
3. Портирница 062/885-43-36
4. Дежурни мобилниу телефон 060/510-11-18

За све неопходне информације, сарадњу и контакте са корисницима Вам стојимо на распологању, па из тог разлога апелујемо и уједно молимо породице и пријатеље наших корисника, да имају разумевања, а све са циљем да заштитимо наше најстарије кориснике., имајући у виду да су старији најугроженија категорја на коју овај вирус може утицати.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДБИНУ И ПРИЈАТЕЉЕ НАШИХ КОРИСНИКА (ВИДЕО ПОЗИВИ)

Геронтолошки центар Панчево је установа социјалне заштите у јужнобанатском округу, која је због немогућности посета родбине и пријатеља, успоставила и нови вид комуникације са нашим корисницима, који ће омогућити корисницима да одржавају контакте са најмилијима.

До сада није било потребе за овим начином успостављања контакта јер је родбина свакодневно била у могућности да дође у посету.

Овим путем, корисници, као и њихови сродници, лакше ће пребродити ванредно стање које их, уз сав наш труд и залагање ипак, у одређеној мери узнемирује.

У нашем објекту, радни терапеути и социјални радници ће бити у обавези да лично доставе телефон кориснику услуга преко кога ће се остварити и редовни и видео позив са родбином.

Циљ нам је да део нашег Тимског стручног рада буде усмерен на највиши могући степен бриге о корисницима, а свесни смо колико је одржавање односа са родбином и пријатељима најважнија.

Телефон за аудио или видео контакт са корисницима се може остварити

ПУТЕМ VIBER ПОЗИВА, на број 060/310-11-28, свакога радног дана.

пре подне од 9:30 до 10:30 часова,
и суботом 9 дo 11 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ – КЛУБОВИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим коронавирусом (COVID19) и налогом, односно, свим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Контакт телефони Клубова за одрасла и стара лица Геронтолошког центара Панчево на које сваким радним даном од 8h до 16h можете добити сва неопходна обавештења и информације везано за пружање услуге помоћи у кући, као и народне кухиње, су следећи:

1. Клуб у Карађорђевој улици бр.20 013/317-156

2. За сва остала ургентна питања позвати и дежурни телефон 062/885-42-78

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПАКЕТИМА ЗА КОРИСНИКЕ НА СМЕШТАЈУ

Обавештавамо Вас да ће се почев од 16.11.2020. године пријем ствари од стране сродника/старатеља за кориснике Установе, уз све унапред дефинисане процедуре које су већ на снази,  вршити сваког понедељка и петка  у периоду од  12:00 до 17:00 часова, предавањем раднику на пријавници, односно посебно истакнутом пункту за поделу пакета за кориснике.

                                                                       ВД  Директора Установе, Тања Лукић

                                                                                                        

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИКА НА СМЕШТАЈУ

Обавештавамо сроднике да су посете корисницима Установе од 22. августа поново дозвољенe у складу са новим донетим Закључком Кризног штаба за спречавање заразне болести COVID 19 Владе Републике Србије, а поводом актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, тј да је Инструкција надлежног Министарства донета 09.06.2020. године под бројем 500-00-00023/2/2020-09, о начину организовања посета сродника поново на снази.

Посете ће се одвијати у одређеним и контролисаним условима, које наводимо у овом обавештењу:

 

 1. Посете се могу реализовати сваким радним даном од 14:30 до 16:30 часовa, уколико је суво време, преко 18С, у парку Установе.
 2. Приликом посете сваког дана могу бити максимално два посетиоца и корисник уз обавезно коришћење заштитне опреме: маске, рукавице, а визир.
 3. Посете се могу поновити након седам дана.
 4. Датум и време посете унапред се заказује путем телефона: 013/334-889, свакога радног дана у периоду од 14 до 15 часова.

 

Сва додатна објашњења о начину како ће бити организоване посете, могу се добити путем заказивања.

Молимо Вас да поштујете Инструкције, а све у циљу заштите Ваших најближиих, а све до стварања још повољније епидемиолошке ситуације на COVID -19.

 

                                                                        ВД  Директора Установе, Тања Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим Корона вирусом (COVID-19)

Уколико имате повишену температуру, кијавицу, кашљете или отежано дишете,
МОЛИМО ВАС ДА НЕ ДОЛАЗИТЕ ПО ОБРОК, ВЕЋ ДА СЕ ОДМАХ ЈАВИТИ НАДЛЕЖНОМ ЛЕКАРУ ИЛИ
COVID АМБУЛАНТИ, А ЗА ДОСТАВУ ОБРОКА У ОВАКВОЈ СИТУАЦИЈИ НАС КОНТАКТИРАЈТЕ НА ТЕЛЕФОН
013 / 317 – 156

руководилац Клубова
Иванку Раду Халабрин
в.д. директора
Тања Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДБИНУ И ПРИЈАТЕЉЕ НАШИХ КОРИСНИКА!

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим коронавирусом (COVID19) и налогом, односно, свим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Koнтакт телефони установе Геронтолошки центар Панчево на које сваким радним даном можете добити сва неопходна обавештења и информације су следећи:

1. Здравствена служба 013 / 317-035
2. Социјална служба (од 07 до 15h) 013/ 334-889
3. Портирница 062/885-43-36
4. Дежурни мобилниу телефон 060/510-11-18

За све неопходне информације, сарадњу и контакте са корисницима Вам стојимо на распологању, па из тог разлога апелујемо и уједно молимо породице и пријатеље наших корисника, да имају разумевања, а све са циљем да заштитимо наше најстарије кориснике., имајући у виду да су старији најугроженија категорја на коју овај вирус може утицати.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДБИНУ И ПРИЈАТЕЉЕ НАШИХ КОРИСНИКА (ВИДЕО ПОЗИВИ)

Геронтолошки центар Панчево је установа социјалне заштите у јужнобанатском округу, која је због немогућности посета родбине и пријатеља, успоставила и нови вид комуникације са нашим корисницима, који ће омогућити корисницима да одржавају контакте са најмилијима.

До сада није било потребе за овим начином успостављања контакта јер је родбина свакодневно била у могућности да дође у посету.

Овим путем, корисници, као и њихови сродници, лакше ће пребродити ванредно стање које их, уз сав наш труд и залагање ипак, у одређеној мери узнемирује.

У нашем објекту, радни терапеути и социјални радници ће бити у обавези да лично доставе телефон кориснику услуга преко кога ће се остварити и редовни и видео позив са родбином.

Циљ нам је да део нашег Тимског стручног рада буде усмерен на највиши могући степен бриге о корисницима, а свесни смо колико је одржавање односа са родбином и пријатељима најважнија.

Телефон за аудио или видео контакт са корисницима се може остварити

ПУТЕМ VIBER ПОЗИВА, на број 060/310-11-28, свакога радног дана.

пре подне од 9:30 до 10:30 часова,
и суботом 9 дo 11 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ – КЛУБОВИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном новим коронавирусом (COVID19) и налогом, односно, свим Инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Контакт телефони Клубова за одрасла и стара лица Геронтолошког центара Панчево на које сваким радним даном од 8h до 16h можете добити сва неопходна обавештења и информације везано за пружање услуге помоћи у кући, као и народне кухиње, су следећи:

1. Клуб у Карађорђевој улици бр.20 013/317-156

2. За сва остала ургентна питања позвати и дежурни телефон 062/885-42-78