Почетна2019-01-18T15:04:19+00:00

СИЗ ПИО и СИЗ Соц.заштите Војводине и Панчева направили су 1987 год.програм финансирања и изградње дома за старе који је требало да буде језгро будућег Геронтолошког центра. Идеја је остварена тако да је 09.12.1991.Геронтолошки центар односно Дом старих Панчево примио прве кориснике. При томе је домски смештај схваћен не само као могућност да се остарелим лицима обезбеди одређени ниво социјалне сигурности,благостања и живот достојан човека ,већ и као одређена погодност друштвеног стандарда.Те исте 1991.под окриље установе стављени су и Клубови за дневни боравак одраслих и старијих лица који у нашем граду функционишу од 1976. Кроз нашу Установу је током протеклих деценија прошло пар хиљада корисника.

Данас је Геронтолошки центар Панчево је установа социјално-здравствене заштите , која се

бави смештајем и збрињавањем старих лица, односно пружањем услуга :

 • Институционалне и

 • Ванинституционалне заштите тим лицима

Функционише у складу са Одлуком о мрежи установа социјалне заштите које финансира Република .

 1. Институционална заштита :

се обавља у оквиру Дома за стара лица , а у својој делатности обухвата:

 • Смештај старих лица која су ментално очувана и покретна, одосно која су на основу својих општих психо-физичких способности разврстана у категорију независних односно полузависних корисника, али и лица зависних од туђе помоћи и неге

 • Пружање услуга

 • социјално заштитних

 • здравствено хигијенских

 • сервисних и стамбених ;

 • организовање активности корисника

  • културно забавних

  • рекреативних

  • радних и окупационих

Б. Ванинституционална заштита

Овај вид заштите обезбеђује се одраслим и старим , изнемоглим, инвалидним хронично оболелим, материјално недовољно обезбеђеним и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају.

Кроз три клуба за одрасла и стара лица наша установа пружа лицима :

 • Социјалну интеграцију и дружење

 • Организацију излета и приредби

 • Обезбеђује исхрану у клубовима или стану

 • Обезбеђује личну хигијену и чистоћу стана

 • Организује набавку, помоћ и негу по потреби

Геронтолошки центар је савремено конципирана установа која се састоји од три клуба и модерно грађеног дома који је језгро установе. По нормативима испуњени су сви услови за бављање делатношћу Геронтолошког центра.

Д О М: Грађен је на плацу величине два хектара у центру насеља Котеж 2 (Војвођански булевар бр.1).Састоји се из два међусобно повезана објекта. У објекту А који је приземан налази се савремено опремљене кухиња и вешерница, гаража и подстаница, магацини и расхладне коморе, као и изузетно леп и функционалан ресторан за кориснике.

Објекат Б намењен је боравку корисника. Има два крила: Б1 страна има четири а Б2 три спрата. Зграда има два лифта – путнички и теретни. У приземљу зграде је рецепција и пространи хол у коме се организују разноврсни културно- забавни програми за кориснике. Ту се налази и канцеларијски простор, фризерски салон , телефонске говорнице, као и простор за разне намене.

На сваком од четири спрата налазе се простори за заједнички боравак корисника (мини трпезарија са чајном кухињом, дневни боравци, пространи холови, као и простор намењен за радну терапију, физикалну терапију, библиотеку, капелу…), заједничка купатила и собе за дежурне сестре (амбуланте) као и собе корисника.

Као грађевинско техничке карактеристике наводимо:

 • дом је грађен од материјала који обезбеђује термо и звучну изолацију,

 • прикључен је на електричну мрежу, телефонску мрежу, на јавну водоводну и канализациону мрежу,

 • прикључен је на градски топловод и централно грејање.

 • има улазну рампу, рампу ка управи дома као и рукохвате у свим ходницима.

Прсторије су опремљене према нормативима и стандардима који важе за смештај старих и инвалидних лица.