Рад у секцијама2019-01-30T14:44:10+00:00

Sekcije uključuju korisnike prema interesovanjima, kroz:

– likovnu sekciju

– šahovsku sekciju

– muzičku sekciju

– literarnu sekciju

– aktiv žena

– sekciju za pikado

– dramsku sekciju

– folklornu sekciju

– sekciju za ručni rad