Јавне набавке2020-08-25T09:13:40+02:00

Све набавке Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево можете погледати на следеће линку:

http://portal.ujn.gov.rs/RezultatiPretrage.aspx?tab=1&tp=F1KlmN+JuNI=&mbr=i6dN0vhC/prSRLVmSSvPHA==&pib=4G3elZOeenH4urlz1bliEw==&ops=835eqh0BJn0=&mes=U5fRX3coOCQ=

ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ