Месечни планови активности2020-08-25T12:38:19+02:00

Услед проглашене Пандемије Корона вируса, и свих донетих инснтрукција о поступању ради заштите корисника наше Установе, планови активности са корисницима су кориговани у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, што подразумева одступање од уобичајених програма рада, и рад у мањим групама уз коришћење личне заштитне опреме.