Пријем2024-01-26T11:56:04+01:00

Услуга домског смештаја пружа се држављанима Републике Србије ,и то старим лицима са навршених 65 година живота/мушкарци/ и 60 година /жене/ који услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално ,без целодневне подршке,неге или надзора у својој кући.

Смештај у дом Геронтолошког центра Панчево остварује се преко Центра за социјални рад у општини пребивалишта потенцијалног корисника – ту се подноси Захтев за смештај у дом и добијају информације о потребној документацији,а то је

  1. попуњен захтев за смештај
  2. уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених или венчаних
  3. фотокопија личне карте и здравствене књижице
  4. уверење о здравственом стању и налаз неуропсихијатра
  5. доказ о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја/чек од пензије за предходни месец/
  6. уверење о имовном стању/пореско уверење,уверење о власништву,или уговор о доживотном издржавању или поклону ако је склопљен/
  7. фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност о административној забрани.
  8. до коначног завршетка оболевања популације COVID 19, приликом пријема у Установу, као додатни услов, кориснику може бити потребно и прилагање PCR теста на COVID вирус, негативног налаза, не старији од 48 сати. Такође кориснику може бити захтевано да након пријема проведе 3 дана у превентивној изолацији Установе. Уколико је корисник вакцинисан, обавезно је на пријем донети и његову потврду о вакцинацији.

(ближа обавештења о тренутним захтевима по питању COVID 19 могу се добити телефоним 310-111 од социјалних радница Установе).

Након пријема обрађене документације из центра за социјални рад, стручни тим позива потенцијалног корисника на разговор,упознавање и преглед како би се на основу мултидисциплинарног приступа и у личном контакту извршила процена и донела одлука о пријему и обезбедио адекватан смештај.Приликом пријема потписује се уговор о смештају између корисника,обвезника плаћања и Дома о међусобним правима и обавезама.

Индивидуални приступ и лични контакт је важан јер настојимо да приликом смештаја обезбедимо склад људи сличних особина,образовног нивоа,интересовања,година живота како би адаптација била што успешнија а свеобухватно збрињавање квалитетније заједничким ангажовањем корисника,родбине,пријатеља и запослених установе.