Пријем2020-08-24T21:01:28+00:00

Услуга домског смештаја пружа се држављанима Републике Србије ,и то старим лицима са навршених 65 година живота/мушкарци/ и 60 година /жене/ који услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално ,без целодневне подршке,неге или надзора у својој кући.

Смештај у дом Геронтолошког центра Панчево остварује се преко Центра за социјални рад у општини пребивалишта потенцијалног корисника – ту се подноси Захтев за смештај у дом и добијају информације о потребној документацији,а то је

  1. попуњен захтев за смештај
  2. уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених или венчаних
  3. фотокопија личне карте и здравствене књижице
  4. уверење о здравственом стању и налаз неуропсихијатра
  5. доказ о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја/чек од пензије за предходни месец/
  6. уверење о имовном стању/пореско уверење,уверење о власништву,или уговор о доживотном издржавању или поклону ако је склопљен/
  7. фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност о административној забрани.
  8. до завршетка пандемије COVID 19 за пријем у Установу, као додатни услов, потребно је приложити PCR тест на Корона вирус, негативног налаза, не старији од 72 сата.

Након пријема обрађене документације из центра за социјални рад, стручни тим позива потенцијалног корисника на разговор,упознавање и преглед како би се на основу мултидисциплинарног приступа и у личном контакту извршила процена и донела одлука о пријему и обезбедио адекватан смештај.Приликом пријема потписује се уговор о смештају између корисника,обвезника плаћања и Дома о међусобним правима и обавезама.

Индивидуални приступ и лични контакт је важан јер настојимо да приликом смештаја обезбедимо склад људи сличних особина,образовног нивоа,интересовања,година живота како би адаптација била што успешнија а свеобухватно збрињавање квалитетније заједничким ангажовањем корисника,родбине,пријатеља и запослених установе.