Радне јединице2020-08-25T11:43:14+02:00

У оквиру Геронтолошког центра Панчево постоје две радне јединице:

 • РЈ Домски смештај
 • РЈ Клубови за одрасла и стара лица

Геронтолошки центар је савремено конципирана Установа социјалне заштите која се састоји од модерно грађеног Дома за смештај старих, који је језгро Установе и три Клуба за одрасла и стала лица. По нормативима испуњени су сви услови за бављење делатношћу Геронтолошког центра чему је потврда и добијена лиценца.

 1. Институционална заштита    :  

се  oбавља у оквиру Дома за стара лица, а у својој делатности обухвата:

 • Смештај старих лица која су ментално очувана и покретна, одосно која су на основу својих општих психо-физичких способности разврстана у категорију независних односно полузависних корисника, али и лица зависних од туђе помоћи и неге
 • Пружање услуга
 • Социјално заштитних
 • Здравствено хигијенских
 • Сервисних и стамбених ;
 • Организовање активности корисника
  • културно забавних
  • рекреативних
  • радних и окупационих

Б. Ванинституционална   заштита  

Овај вид заштите обезбеђује се одраслим и старим, изнемоглим, инвалидним хронично оболелим, материјално недовољно обезбеђеним  и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају.

Кроз три клуба  за одрасла и стара  лица наша установа пружа лицима :

 • Социјалну интеграцију и дружење
 • Организацију излета и приредби
 • Обезбеђује исхрану у клубовима или стану
 • Обезбеђује личну хигијену и чистоћу стана
 • Организује набавку, помоћ и негу по потреби