Геронто-служба2020-08-27T08:54:38+02:00

Помоћ у кући коју пружају геронтодомаћице Р.Ј. Клубови за одрасла и старија лица подразумева :

 • помоћ у обезбеђивању исхране,
 • помоћ у одржавању личне хигијене,
 • помоћ  у одржавању одевних предмета и постељине,
 • помоћ у загревању просторија,
 • помоћ у одржавању хигијене стана,
 • помоћ у задовољавању осталих основних животни потребa

У нашој Установи услугу помоћи у кући (ПУК) корисницима пружа 17 геронтодомаћица.

ЗАХТЕВИ ЗА УСЛУГУ ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ (ПОПУЊАВАЈУ СЕ И ДОБИЈАЈУ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД). Да бисте остварили право на ове услуге, потребно је да приложите следећу документацију:

 1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 2. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
 3. ТРИ ПОСЛЕДЊА ЧЕКА ОД ПЕНЗИЈЕ ИЛИ ПРОСЕК ПЕНЗИЈЕ ИЗ ПИА
 4. ЗДРАВСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 5. ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ ИЗ КАТАСТРА
 6. ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ-ПОТВРДА И НБЈ (ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК)