Менаџмент2020-08-25T08:40:18+02:00

Менаџмент установе

В.Д. Директора

Дипл. соц. рад. – специјалиста соц. рехабилитације

Тања Лукић

Правник 

Дипл. правник Братислав Вуковић

Руководилац Р.Ј. Клубови за одрасла и стара лица

Др. соц. политике и соц. рада Иванка Раду Халабрин

Руководилац здравствене службе

Др опште мед. Марија Марковић

Социјална служба

Дипл. соц. рад. Станојка Мартиновић Антић

Руководилац службе рачуноводства

Снежана Минић