О нама2020-08-25T11:26:13+02:00

Геронтолошки центар Панчево је оснивачким актом и Решењем о регистрацији код Окружног суда у Панчеву од 12.07.1991. године почео са пружањем услуга.

Пратећи законску регулативу, Геронтолошки центар је кренуо у процес лиценцирања услуга које пружа, те је 17.04.2014. године поднео захтев за лиценцирање.

Елаборат о испуњености услова за добијање лиценце послат је 20.05.2016. године.

Дана 22.11.2018. год Решењем број: 022-02-000292/2016-19 Установа је добила Лиценцу за рад број: 450.

На тај начин је дат легитимитет нашим напорима да испунимо стандарде- структуралне и функционалне за обављање делатности. Тиме смо стали у ред са малобројним државним домовима који су добили Лиценцу односно званични правни оквир. Веома смо поносни на ту чињеницу, јер су наши вишегодишњи напори да боравак и услуге наших корисника учинимо што квалитетнијим адекватно вредновани. Валидност ове лиценце је 5 година – то значи да ће наредни период обележити сталне активности за унапређење квалитета услуга и боравка.

Већ смо дубоко ушли у пројекте реновирања и осавремењивања комплетног дома. Планови су нам амбициозни, али и реални – својим стручним радом у свим областима (социјално медицинским и културно забавним), али и просторним квалитетима желимо да стојимо раме уз раме најбољим установама уз Србији.