Услуге клубови2024-01-25T15:20:59+01:00

Vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite ogledaju se u pružanju pomoći radi zadovoljavanja osnovnih egzistencionalnih i viših oblika potreba korisnika i to kroz pomoć i negu u kući, pomoć u oblasti ishrane, distribuciju obroka, usluga podele besplatnih obroka narodne kuhinje, pranje i peglanje veša, lečenja korisnika kao i organizovanje kulturno-zabavnih aktivnosti koje podrazumevaju: predavanja, izložbe, šahovske turnire, izlete, druženja korisnika kao i druženja sa članovima sličnih ustanova iz drugih gradova.

Usluge se pružaju u okviru 3 objekta:

1. Klub u Karađorđevoj 20 (Uprava klubova, tel. 013/317-156)

2. Klub u ulici Maksima Gorkog 145 (tel. 013/352-692)

3. Klub u ulici Josifa Marinkovića 25 (tel. 013/2511-477)

Potrebe za uslugama otvorenih oblika zaštite su intenzivne i stalne, što je u skladu sa porastom broja starih lica i ukazuje na neophodnost razvoja službe na lokalnom i širem nivou.

Da biste konkurisali za bilo koju od naših usluga, morate se prijaviti za odabranu uslugu u nadležnom Centru za socijalni rad. U zavisnosti od visine Vaše penzije i ostalih uslova koje propisuje CZR, određuje se cena koju ćete platiti za našu uslugu. Cena može biti beneficirana.

Klubovi – cenovnih usluga (pune cene usluga):

  • Ručak……………………………………..165,00 din.
  • Nošenje obroka…………………….….65,00 din.
  • Nega………………………………………130,00 din.
  • Pomoć u kući……………………….…110,00 din.
  • Pranje veša / servisne usluge…130,00 din.